Where academic tradition
meets the exciting future

Digikoeajo

Mikko Vermanen, Katri Honkonen, Feridun Akpinar, Antti Tuomisto, Digikoeajo. TUCS Technical Reports 1197, TUCS, 2018.

Abstract:

Pk-yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintamallien kehittäminen IoT-laitekokeilujen avulla tuotti tietoa sekä kokeilun toteuttamisen keinoista ja tarpeista, että kokeilujen vaikutuksista pk-yrityksiin ja liiketoiminnan kehittämispäätöksiin. Kokeilut (22 kpl) toteutettiin toiminta- ja tapaustutkimuksina kolmessa aallossa. Kohderyhmä (20 pk-yritystä) oli valittu toimialariippumattomasti, ja joukossa oli sekä teknologiamyönteisiä että teknologiavastaisia yrityksiä. Lopputuloksena saatiin tarpeista ja kokeilumenetelmästä uutta konkreettista tietoa. IoT-palveluntarjoajien palvelujen ja pk-yritysten toiminnan kehittämiseksi tehtiin runsaasti konkreettisia toimia ja toimenpide-ehdotuksia. Tuloksia ovat:

1)IoT-tietoisuuden ja -asiantuntemuksen lisääminen kokeiluihin osallistuneiden kuin ulkopuolistenkin pk-yritysten keskuudessa. Kohdeyritykset olivat aktivoituneet palveluntarjoajien suuntaan ja he onnistuivat hahmottamaan keinoja tukea liiketoimintansa kasvua IoT-ratkaisujen avulla.

2) IoT-kokeilun palvelukonsepti herätti mielenkiintoa sekä pk-yrittäjien, palveluntarjoajien että kansainvälisesti aihetta tutkivien tahojen suunnalta. Laajempiin kokeiluihin keskittyneelle jatkotutkimukselle olisikin huomattavasti kysyntää. Tuotetun tulosnäkymän jatkojalostus on suunnitteilla. Kokeilukonseptista kiinnostui myös toinen pohjoismainen yliopisto, joka halusi hyödyntää malliamme paikallisten yrittäjien keskuudessa, ja tutkimusyhteistyön suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

3) IoT-näkymä eli kehittämämme SEDA-tulosnäkymä mahdollistaa entistä laajemmat mahdollisuudet IoT-ratkaisuilla kerätyn datan käsittelyyn ja tarkasteluun. SEDA- julkaistaan avoimena lähdekoodina. Sovelluksen lähdekoodi on saatavilla hankkeen projektitutkijalta (etunimi.sukunimi@utu.fi) ja myöhemmässä vaiheessa GitHubista.

4) IoT-data eli laitekokeiluista kerätty IoT-data tullaan julkaisemaan AVAA-palvelun kautta tutkijoiden vapaaseen käyttöön. Aineisto on saatavilla myös näkymän tavoin hankkeen projektitutkijalta (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Avainsanat: IoT, pk-yritys, tietojärjestelmätiede, työinformatiikka, liiketoimintamallit, IoT-palveluntarjoajat

Files:

Full publication in PDF-format

BibTeX entry:

@TECHREPORT{tVeHoAkTu18a,
  title = {Digikoeajo},
  author = {Vermanen, Mikko and Honkonen, Katri and Akpinar, Feridun and Tuomisto, Antti},
  number = {1197},
  series = {TUCS Technical Reports},
  publisher = {TUCS},
  year = {2018},
  ISBN = {978-952-12-3725-6},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): UTU Information Systems Science (ISS)

Edit publication